Veyseloglu Group of Companies has donated 30,000 manat to the YASHAT Foundation

Veyseloglu Group of Companies has donated 30,000 manat to the YASHAT Foundation, which was established to support the families of the wounded and martyrs. Donation was obtained from the "Return" Heroes Support Exhibition organized by the Veyseloglu Group of Companies and the Union of Artists of Azerbaijan in partnership with the "YASHAT" Foundation. 

The exhibition features about 50 works on various topics.Thirty percent of the proceeds from the sale of the works were transferred to the authors of the paintings. Diplomas were awarded to the authors of the works that attracted the most interest of visitors (Roya Hasanova, Tarana Seyid and Nazrin Khalafova).

It should be noted that during the 44-day war, the Group of Companies transferred a total of 2 million manat to the Armed Forces Assistance Fund and "YASHAT" Fund. In addition, the companies included in the group ("Veyseloglu" LLC, "Araz" supermarkets chain, "OBA" markets chain, "Ulduz" Chocolate Factory, "AVT LOGISTICA" LLC, "V-Trade" company, "VG" company, "Vesta-Horeca", “Khoncha” Factory) has handed over equipment and tools to military units and relevant government agencies to strengthen defense facilities.

Veyseloglu Group of Companies has donated 30,000 manat to the YASHAT Foundation

Veyseloglu Group of Companies has donated 30,000 manat to the YASHAT Foundation, which was established to support the families of the wounded and martyrs. Donation was obtained from the "Return" Heroes Support Exhibition organized by the Veyseloglu Group of Companies and the Union of Artists of Azerbaijan in partnership with the "YASHAT" Foundation. The exhibition features about 50 works on various topics.Thirty percent of the proceeds from the sale of the works were transferred to the authors of the paintings. Diplomas were awarded to the authors of the works that attracted the most interest of visitors (Roya Hasanova, Tarana Seyid and Nazrin Khalafova).It should be noted that during the 44-day war, the Group of Companies transferred a total of 2 million manat to the Armed Forces Assistance Fund and "YASHAT" Fund. In addition, the companies included in the group ("Veyseloglu" LLC, "Araz" supermarkets chain, "OBA" markets chain, "Ulduz" Chocolate Factory, "AVT LOGISTICA" LLC, "V-Trade" company, "VG" company, "Vesta-Horeca", “Khoncha” Factory) has handed over equipment and tools to military units and relevant government agencies to strengthen defense facilities.

Date
23 December 2021
Related News
17 August 2021

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu iyul ayı üzrə Pərakəndə İndeksini açıqlayıb

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu aylıq təqdim edilən “Veysəloğlu Pərakəndə İndeksi” vasitəsilə məlumatları ictimaiyyətlə açıq paylaşmaqla müştərilərə istehlak səbətlərini planlayan zaman dəstək olmağı hədəfləyir.İndeks göstəricilərinə Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunda istehlak məqsədi ilə məhsul alan bütün müştərilərin ən çox aldığı 4317 məhsul daxil edilib. Bu siyahıya qısa müddətli istifadəyə yararlı istehlak məhsulları (təzə qida), qida, spirtli və spirtsiz içkilər, həmçinin tütün məmulatları daxildir. İndeksin hesablanması zamanı satış miqdarlarına görə hər kateqoriyaya ağırlıq veririlir. Nəticədə müştərilərin orta illik və aylıq qiymət dəyişikliyi tempini izləmək mümkün olur.“Veysəloğlu Pərakəndə İndeksi”-nə daxil edilən məhsulların qiymətində 2021-ci ilin iyul ayında 2020-ci ilin iyul ayı ilə müqayisədə 4,8% artım müşahidə edilir. Belə ki, 2021-ci il iyul ayında 2020-ci ilin iyul ayı ilə müqayisədə təzə qida məhsullarında 1,2%, qida və spirtsiz içkilərdə 8,2%, alkoqol və tütün məmulatlarında isə 5,5% artım olub.Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun missiyası cəmiyyəti təmiz, sağlam, münasib qiymət və keyfiyyətə gündəlik istehlak malları ilə təmin etməkdir. Təqdim olunan pərakəndə satış indeksi göstəricilərinə əsasən aydın olur ki, Şirkətlər Qrupu bazarda münasib və maksimum sabit qiymət siyasəti aparmaqla öz missiyasına xidmət edir.

6 September 2021

Veyseloglu Group of Companies announced the Retail Index for August

The Veyseloglu Retail Index includes the most purchased 4,317 products by customers of Veyseloglu Group of Companies. This index includes fresh food (FMCG), food and non-alcoholic beverages, alcohol and tobacco products. Each category is weighed according to sales volumes. As a result, it is possible to track change in average annual and monthly product prices.Compared to August 2020 in August 2021 the product prices included in the "Veyseloglu Retail Index" increased by 6.1%. Compared to August 2020 in august 2021 there was an increase by 4.0% in fresh food, 8.5% in food and non-alcoholic beverages and 5.6% in alcohol and tobacco products.The mission of Veyseloglu Group of Companies is to provide society with fresh, healthy, affordable and high quality daily consumer goods. Based on the presented Veyseloglu Retail Index, it is clear that the Group of Companies serves its mission by pursuing a reasonable and maximum stable pricing policy.

5 October 2021

Veyseloglu Group of Companies announced the Retail Index for September

The Veyseloglu Retail Index includes the most purchased 4,317 products by customers of Veyseloglu Group of Companies. This index includes fresh food, food and non-alcoholic beverages, alcohol and tobacco products. Each category is weighed according to sales volumes. As a result, it is possible to track change in average annual and monthly product prices.Compared to Semptember 2020 in September 2021 the product prices included in the "Veyseloglu Retail Index" increased by 7,7%. Compared to September 2020 in September 2021 there was an increase by 6,7% in fresh food, 9,5% in food and non-alcoholic beverages and 5,8% in alcohol and tobacco products.