Nizamnamənin mündəricatı

Maddə 1 - Birliyin adı

Maddə 2 - Birliyin qərargahı

Maddə 3 - Birliyin məqsədləri və fəaliyyəti

Maddə 4 - Üzvlük

Maddə 5 - Üzvlərin hüquqları və vəzifələri

Maddə 6 - Üzvlərin fəaliyyətinə xitam verilməsi və dayandırılması

Maddə 7 - Birliyin hüquqları

Maddə 8 - Birliyin orqanları

Maddə 9 - Baş Məclis

Maddə 10 - Baş Məclisin iclaslarında iştirak etmək hüququ

Maddə 11 - Baş Məclisin iclası

Maddə 12 - İclas qaydası

Maddə 13 - Baş Məclisin iclaslarında səsvermə və qərar qəbul etmə üsulları və prinsipləri

Maddə 14 - Baş Məclisin vəzifələri və səlahiyyətləri

Maddə 15 - İdarə Heyəti

Maddə 16 - Birliyin nümayəndəliyi

Maddə 17 - İcraçı direktor

Maddə 18 - Auditorlar Şurası

Maddə 19 - Komitələr

Maddə 20 - Nizamnaməyə dəyişikliklər

Maddə 21 - Birliyin gəlirləri və xərcləri

Maddə 22 - Kitablar və qeydlər

Maddə 23 - Assosiasiya tərəfindən borc

Maddə 24 - Birliyin ləğvi, ləğvi və ləğvi

Maddə 25 - Daxili audit

Maddə 26 - Əlavə Nizamnamə müddəaları

Powered by Froala Editor

Nizamnamə

AZƏRBAYCANDA AMERİKA TİCARƏT PALATASI İCTİMAİ BİRLİYİNİN NİZAMNAMƏSİ