Necə üzv olunmalı

AmCham-a üzv olmaq üçün namizəd, qeydiyyatdan keçmiş və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs olmalı və İdarə Heyəti tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi cəmiyyətdə yaxşı mövqedə olmalıdır. Bir hüquqi şəxs, bir filialın və ya bir hüquqi şəxsin nümayəndəliyi, İdarə Heyətinin cəmiyyətdəki yaxşı mövqeyini müəyyənləşdirmək şərtilə, AmChama Köməkçi üzv olmaq hüququna malikdir.


AmCham-a üzv olmaq üçün namizəd aşağıdakı addımları atmalıdır:

01Addım

Veb saytımızda mövcud olan İdarə Heyəti tərəfindən qəbul edilmiş ərizəni doldurun və təqdim edin:https://system.amcham.az/az/join

02ADDIM

İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənənə qədər təqdim olunmuş ərizəyə baxılması prosesini izləyin

03ADDIM

Müvəffəqiyyətli bir şəkildə üzvlüyünüz qəbul olunduqda, üzvlüyə görə hesab-faktura xətti ilə müəyyən bir əlaqəli kateqoriyaya (Tam və ya Köməkçi) aid birinci illik ödənişini ödəyin.

04Addım

Nəhayət, AmCham üzvlüyünün faydalarından istifadə edin

Documents and information for to apply membership

NoDocumentsInformation
1CompanyAmcham
1CompanyAmcham
1CompanyAmcham
1CompanyAmcham

Powered by Froala Editor