Biznes Davranış Qaydaları niyə lazımdır?

Azərbaycandakı AmCham assosasiyasının vəzifəsi "Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çalışaraq, onun üzvlərinin biznes maraqlarına yardım göstərməkdir..."

Həmin vəzifənin öhdəsindən gəlmək imkanlarını daha da genişləndirmək üçün seçilən yollardan biri də onun Xüsusi üzvlərinin və Ümumi Üzvlərinin Azərbaycanda apardıqları biznes fəaliyyətində əməl etməyə razılıq verəcəkləri AmCham Biznes Davranış Qaydalarını təsis etməkdir.

Azərbaycandakı AmCham biznes fəaliyyətində ədalətin və düzgünlüyün tərəfdarıdır. O, korrupsiyaya və anti-rəqabət əməllərinə qarşı çıxış edir. Azərbaycandakı AmCham əmin olduğunu bildirir ki, AmCham Biznes Davranış Qaydaları ona Xüsusi Üzvlər və Ümumi Üzvlər tərəfindən əməl edilərsə, Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərə bilən prinsiplər toplusu olacaq. 

Biznes davranış Qaydaları

Biznes Davranış Qaydaları